5 výhod ochranné známky oproti neregistrované značce

6. 2. 2023

Vlastník ochranné známky má mnohem jistější postavení a silnější práva a než držitel nezapsané značky. Zde je 5 hlavních výhod ochranné známky oproti nezapsané značce.

 

Proč vlastně registrovat ochrannou známku?

Dlouhodobým či intenzivním užíváním neregistrované značky může k této značce jejímu držiteli vzniknout právní ochrana. Držitel neregistrované značky pak má práva srovnatelná s právy vlastníka ochranné známky. Má tedy smysl investovat peníze do registrace ochranné známky?

Určitě má. Jako tomu je u práva často, ďábel se skrývá v detailech.

5 výhod ochranné známky oproti neregistrované značce

1) Jednodušší prokazování existence práva

Největší rozdíl mezi neregistrovanou značkou a ochrannou známkou je ve způsobu prokazování existence daného práva.

Držitel neregistrované značky musí v každém sporu své právo znovu a znovu prokazovat. Musí tedy investovat mnoho času a úsilí, aby předložil dostatečné množství relevantních a datovaných důkazů o užívání jeho značky. To pochopitelně zvyšuje jeho přímé náklady, ale též náklady na jeho právní zastoupení. Navíc nemá jistotu, že soud či úřad budou jím předložené důkazy považovat za dostatečné. Držitel nezapsané značky tedy riskuje, že ve sporu prohraje.

Vlastník ochranné známky namísto toho předloží výpis z rejstříku ochranných známek a ví, že důkazní břemeno ohledně existence práva ke své značce unesl.

2) Jednodušší prokazování výše škody

Vlastník ochranné známky nemusí prokazovat výši škody způsobené neoprávněným užitím jeho ochranné známky. To je velmi komplikované a mnohdy až nemožné. Namísto toho může požadovat paušální náhradu ve výši nejméně dvojnásobku obvyklého licenčního poplatku za užití dané ochranné známky. A na licenční poplatky mají znalci tabulky. Vlastník ochranné známky neriskuje, že zažaluje příliš nízkou částku, nebo že žalovanou částku přestřelí, což má negativní vliv na náklady řízení.

3) Široké informační nároky

Vlastník ochranné známky se může vůči porušovateli ale i jakékoliv třetí osobě domáhat poskytnutí informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno jeho právo.

Tyto informace zahrnují:

  1. identifikační údaje výrobce, zpracovatele, distributora či jiného držitele zboží nebo služby porušující ochrannou známku a
  2. údaje o množství a ceně vyrobeného, zpracovaného či dodaného zboží či služby.

Pokud tedy zjistíte, že prodejce nabízí zboží neoprávněně opatřené Vaší ochrannou známkou, můžete od něj získat identifikaci výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele či jiného předchozího držitele zboží, množství dodaného zboží a jeho ceně. A na všechny tyto subjekty si pak lze došlápnout (např. prostřednictvím licenční analogie dle bodu 2) výše).

4) Ochranna celní správou

O tom, že celníci mají v gesci i ochranu duševního vlastnictví, se moc neví. Vlastník ochranné známky může celníky žádat o preventivní kontrolu porušování jeho ochranné známky (nejčastěji ve formě padělků) nebo i o reaktivní celní zásah, který znáte z televize. Vedle úřadů průmyslového vlastnictví, České obchodní inspekce, soudů, policie a státního zastupitelství chrání práva vlastníka ochranné známky i celní správa.

5) Menší riziko, že konkurence užije shodnou či podobnou značku

Ochranné známky jsou evidovány ve veřejně přístupných rejstřících. Drtivá většina těchto rejstříků je dostupná zdarma online. To znamená, že každý si může relativně snadno ověřit, zda konkrétní značka již je registrována jako ochranná známka.

Vlastník ochranné známky je též oprávněn spolu s ochrannou známkou užívat symbol ®. Užití tohoto symbolu pro značku, která není registrována, je protiprávní.

Z výše uvedených důvodů existuje menší riziko, že konkurence užije Vaši značku pro své výrobky či služby, protože se o ní dozví spíše než o neregistrované značce. To samozřejmě neplatí pro konkurenci, která Vaši značku chce kopírovat záměrně. V tomto případě se můžete spolehnout na výhody dle bodů 1) až 4) výše a užívání Vaší značky konkurenci zakázat.

Závěr

Je dobré vědět, že právo poskytuje ochranu i nezapsanému označení. Pokud to však se svou značkou myslíte vážně, registraci ochranné známky určitě doporučuji. Úvodní investice se mnohonásobně vrátí už u prvního sporu.

Registrace ochranných známek je má specializace. A když jde do tuhého, umím Vaše práva ochránit před soudy či úřady. Pokud máte o ochranu značky zájem, ozvěte se mi. Rád to s Vámi proberu.