Finito

Denně klientům zajišťuji právní ochranu jejich značky. Na základě nabytých zkušeností ze všech registrací, řízení u úřadů průmyslového vlastnictví, soudních sporů či trestních řízení jsem vytvořil tuto příručku Finito.

Jde o první komplexní příručku v ČR o ochraně značky, díky které získáte informace o celém životním cyklu ochranné známky od registrace, přes užívání až po výmaz z rejstříku. Příručka je zcela zdarma. Budete-li mít k jejímu obsahu dotaz či připomínku, napište mi.