Blog

Aktuality a mé právní názory na témata z oblasti práv duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů či kybernetické bezpečnosti.

Náhrada bagatelní nemajetkové újmy dle GDPR

Zakládá každé porušení GDPR nárok na náhradu újmy? Má správce či zpracovatel povinnost kompenzovat jakoukoliv újmu? V tomto článku představím kategorii bagatelních zásahů a zdůvodním, že zanedbatelná nemajetková újma způsobená porušením GDPR není způsobilá k náhradě.

číst více