Rešerše je proces, jehož výsledkem má být informace o míře rizika, že vůči přihlášce ochranné známky někdo podá námitky.

Denně jsou na celém světě registrovány tisíce ochranných známek, domén a názvů firem. Žádné z těchto dřívějších označení nesmí být v konfliktu z Vaší přihláškou. Před podáním přihlášky doporučuji provést alespoň základní rešerši.

Před podáním přihlášky si zkontrolujte:

  • ochranné známky platné na území, pro které žádáte ochranu
  • obchodní rejstřík
  • domény
  • internet

Rešerše může zabrat od několika minut až po mnoho hodin. Nikdy však nelze provést zcela kompletní a všeobjímající rešerši.

Rešerše v rejstříku ochranných známek #

Vlastník ochranné známky s dřívějším právem přednosti (zjednodušeně řečeno s dřívějším datem podání přihlášky) může podáním námitek zabránit registraci pozdější shodné či podobné ochranné známky pro shodné či podobné výrobky či služby.

Čím dál více vlastníků využívá automatizovaný monitoring rejstříků ochranných známek, takže se o Vaší přihlášce dozví ihned po jejím zveřejnění. Nelze se proto spoléhat na to, že si zrovna té Vaší přihlášky nikdo nevšimne.

Rešerše může pomoci identifikovat rizika plynoucí nejen z registrace, ale i následného samotného užívání Vaší značky.

I když vlastník starší ochranné známky Vaší přihlášku přehlédne či vědomě nenapadne, neznamená to, že máte vyhráno. Zaprvé je možné prohlásit za neplatnou i zapsanou ochrannou známku, zadruhé nepodáním námitek se vlastník starší ochranné známky nevzdává svých práv. Tato práva vůči Vám může uplatnit i kdykoliv v budoucnu, což je vzhledem k Vašim investicím do značky ještě horší varianta.

Rejstříky bývají dostupné online a zdarma:

Rešerše v obchodním rejstříku #

Obchodní firma je název podnikatele zapsaný v obchodním rejstříku. Obchodní firmu tvoří povinně všechny obchodní společnosti (zejména s.r.o. a a.s.) a družstva. V některých případech se do obchodního rejstříku zapisují i fyzické osoby.

Uživatelé obchodní firmy se mohou bránit neoprávněným zásahům. Ačkoliv se funkce ochranné známky a obchodní firmy liší, užívání zaměnitelné ochranné známky může být tímto neoprávněným zásahem. Doporučuji proto před podáním přihlášky zkontrolovat i obchodní rejstřík.

Rešerše domén #

Před registrací ochranné známky je vhodné zkontrolovat dostupnost příslušné domény.

Rešerše na internetu #

Samozřejmě není možné prohledat celý obsah internetu. Díky několika úpravám vyhledávacího dotazu však můžete zjistit, že Vámi zvolenou značku již někdo před Vámi užívá.

Nevíte si s rešerší rady? Ozvěte se mi, pomohu Vám s její přípravou.