Ochranná známka platí vždy jen na konkrétním území. Výběr území je proto základním parametrem, který je třeba vzít v potaz.

Ochranná známka platí vždy jen na konkrétním území, kde je registrována (na území státu či mezinárodního útvaru – princip teritoriality). Česká ochranná známka platí v České republice, slovenská na Slovensku a ochranná známka EU platí ve všech členských státech EU

Neexistuje nic jako celosvětová ochranná známka. S počtem vybraných zemí rostou i náklady na zajištění ochrany Vaší značky. Teritoriálnímu aspektu proto věnujte při přípravě přihlášky pozornost.

Výběr území #

Ochrannou známku je vhodné registrovat všude tam, kde budete nabízet své výrobky či služby pod příslušnou značkou. Samozřejmě je třeba se soustředit především na trhy s nejvyššími obraty či největším významem.

Jsou tři základní možnosti, jak si na konkrétním území zajistit ochranu Vaší značky:

  1. národní ochrannou známkou
  2. ochrannou známkou EU
  3. mezinárodním zápisem

Čeští přihlašovatelé nejčastěji registrují českou ochrannou známku či ochrannou známku EU. Finančně vychází levněji registrovat ochrannou známku EU oproti registraci národních ochranných známek již v případě úmyslu zajistit ochranu ve třech členských státech. Jinými slovy celkové náklady na tři národní ochranné známky obvykle převyšují náklady na registraci ochranné známky EU.

Rozšíření ochrany na další území #

Kdykoliv po podání první přihlášky ochranné známky můžete podat přihlášku i na dalším území. Náklady na zajištění ochrany značky tak lze rozložit v čase.

S plynoucím časem se však zvyšuje riziko, že Vás někdo předběhne. Vedle principu teritoriality se totiž u ochranných známek projevuje princip priority. Nemusí jít hned o úmyslnou snahu Vám zablokovat možnost ochrany. Překážkou rozšíření ochrany Vaší značky na další území může být i podobná ochranná známka zaregistrována bez vědomí o Vaší značce.

U ochranných známek platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Jako téměř vše, je výběr teritoria o náležité analýze příležitostí a rizik. V případě omezených zdrojů je třeba prioritizovat obchodně nejvýznamnější území a zde přednostně zajistit ochranu.

Riziko předběhnutí na území, kde nebudete žádat o registraci současně s první přihláškou ochranné známky, lze eliminovat podáním rozšiřující přihlášky ve lhůtě do 6 měsíců od podání první přihlášky (tzv. prioritní lhůta).

Nejste si jistí, na jakých územích žádat o ochranu? Ozvěte se mi, poradím Vám.