Věděli jste, že…?

Fun facts o ochranných známkách (ano, i ochranné známky mohou být zábavné):

 • Nejstarší stále platná ochranná známka v rejstříku ochranných známek ČR byla přihlášena dne 23. 4.1859. V této době na našem území vládl císař František Josef I. Kokrétně jde o ochrannou známku č. 111602 „PILSNER BEER“.
 • Členové INPARTNERS GROUP zaregistrovali již více než 3000 ochranných známek na celém světě. Kromě obvyklých destinací jako je EU, USA, Čína, Rusko, či UK jsme ochranné známky registrovali i na Filipínách, Turecku, Kolumbii či Rwandě.
 • Úřad průmyslového vlastnictví ani Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nekontrolují, zda přihláška ochranné známky zasahuje do práv vlastníků starších ochranných známek.
 • V roce 2019 bylo na světě podáno více než 11,5 milionu přihlášek ochranných známek. To je více než 31 tisíc přihlášek denně.
 • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2020 přijal přes 177 tisíc přihlášek ochranných známek. Tedy v průměru více než 484 přihlášek denně.
 • Český Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2020 obdržel 7713 přihlášek národních ochranných známek. Tedy v průměru více než 21 přihlášek denně.
 • V roce 2020 bylo proti přihláškám ochranných známek EU podáno téměř 19 tisíc námitek. Bylo by možné říci, že v průměru cca 10 % přihlášek ochranných známek EU obdrží námitky, avšak je třeba počítat s tím, že proti některým přihláškám je podáno více námitek, proto jde jen o orientační průměr.
 • V roce 2020 bylo proti přihláškám ochranných známek ČR podáno téměř 562 námitek. Bylo by možné říci, že v průměru cca 7 % přihlášek ochranných známek ČR obdrží námitky, avšak je třeba počítat s tím, že proti některým přihláškám je podáno více námitek, proto jde jen o orientační průměr.
 • Průměrná doba od podání přihlášky ochranné známky ČR do jejího zápisu v roce 2020 činila 7,2 měsíce.
 • Na konci roku 2020 bylo na území ČR platných celkem více než 1,7 milionu ochranných známek, z nich bezmála 127 tisíc národních, téměř 74 tisíc mezinárodních s vyznačením ČR a více než 224 tisíc s vyznačením EU. Největší podíl z celkového počtu platných ochranných známek, 1,3 milionu, to je více než 75 % z celkového počtu, připadl na ochranné známky EU.
 • Jako ochrannou známku lze zapsat i samotnou barvu. Přihlašovatel však v těchto případech musí prokázat, že si tuto konkrétní barvu spojuje široká spotřebitelská veřejnost právě s jeho výrobky či službami. V ČR se to podařilo např. Deutsche Telekom AG (magenta pro telekomunikační služby T-mobile), Kraft Foods (světle fialová pro mléčné výrobky Milka) či fotbalové Barceloně (modro-červené pruhy pro textil).
 • Vedle ochranných známek tvořených barvou existují též zvukové, 3D či čichové ochranné známy.