Kolik stojí ochranná známka?

Podání ochranné známky je spojeno s povinností zaplatit správní poplatek. To platí i pro další úkony spojené s ochrannou známkou. Necháte-li se zastoupit, musíte počítat i s odměnou Vašeho zástupce.

Náklady na registraci #

Náklady na registraci ochranné známky lze rozdělit na dvě části:

  • správní poplatek za podání přihlášky a
  • odměna zástupce.

Poplatek za podání přihlášky ochranné známky #

Toto je poplatek, který Vás nemůže minout. Podání přihlášky ochranné známky je vždy zpoplatněno. Výše poplatku se v jednotlivých státech liší. Vždy však závisí na počtu tříd výrobků a služeb.

Upozorňuji, že jde o poplatek za podání přihlášky, nikoliv za registraci ochranné známky. Úřady poplatek nevrací, pokud nedojde k registraci ochranné známky.

Česká republika #

Položka

Cena

Základní správní poplatek (tři třídy)

5000 Kč

Čtvrtá a další třída

500 Kč

Evropská unie #

Položka

Cena

Základní správní poplatek (jedna třída)

850 EUR

Druhá třída

50 EUR

Třetí a další třída

150 EUR

Poplatek za podání námitek #

Položka

Cena

Poplatek za podání námitek ČR

1000 Kč

Poplatek za podání námitek EU

320 EUR

Poplatek za obnovu ochranné známky #

Položka

Cena

Poplatek za obnovu ochranné známky ČR

2500 Kč

Základní poplatek za obnovu ochranné známky EU

850 EUR

Poplatek za obnovu druhé třídy výrobků či služeb ochranné známky EU

50 EUR

Poplatek za obnovu třetí a další třídy výrobků či služeb ochranné známky EU

150 EUR

Pozor na falešné faktury #

Bohužel je pravděpodobné, že Vám po podání přihlášky ochranné známky a zaplacení správního poplatku přijde falešná výzva k úhradě či faktura. Rejstříky ochranných známek jsou komukoliv dostupné online a obsahují i údaje o přihlašovateli, vč. jeho adresy. Podvodníci pak využívají nezkušenosti přihlašovatelů a po podání přihlášky jim zašlou falešnou fakturu, která se na první pohled tváří jako pravá.

Pokud máte pochybnosti o pravosti výzvy k úhradě správního poplatku či faktury, obraťte se na svého právního zástupce či na příslušný úřad průmyslového vlastnictví.

Odměna zástupce #

Odměna za přípravu a podání přihlášky ochranné známky ČR stojí ve většině případů od 5.000 Kč do 8.000 Kč. Příprava a podání ochranné známky EU Vás obvykle vyjde na 10.000 Kč až 18.000 Kč.

Rozdílné ceny jsou dány rozdílnou

  1. kvalitou a rozsahem služeb a
  2. způsobem výpočtu odměny.

Kvalita a rozsah služeb zástupce #

Cena mých služeb nezahrnuje pouze podání, ale především pečlivou přípravu přihlášky ochranné známky. Díky tomu dosáhnete nejen její registrace, ale především silných práv z ochranné známky.

Způsob výpočtu odměny #

Další správní poplatky #

Vedle poplatku za podání přihlášky ochranné známky existuje mnoho dalších poplatků jako poplatek za zápis licence, poplatek za převod, poplatek za vydání prioritního dokladu apod. Nejčastěji se však setkáte s poplatky za podání námitek a poplatky za obnovu ochranné známky.

Poplatek za podání námitek #

Položka

Cena

Poplatek za podání námitek ČR

1000 Kč

Poplatek za podání námitek EU

320 EUR

Poplatek za obnovu ochranné známky #

Položka

Cena

Poplatek za obnovu ochranné známky ČR

2500 Kč

Základní poplatek za obnovu ochranné známky EU

850 EUR

Poplatek za obnovu druhé třídy výrobků či služeb ochranné známky EU

50 EUR

Poplatek za obnovu třetí a další třídy výrobků či služeb ochranné známky EU

150 EUR

Nevíte si s poplatky rady? Ozvěte se mi, pomohu Vám.