Monitoring ochranných známek

Přišel Vám certifikát o zápisu Vaší ochranné známky, pyšně jej založíte a říkáte si, že Vám Vaši značku již nikdo nemůže vzít? Bohužel to není tak snadné. O svá práva z ochranné známky se musíte aktivně starat.

Úřady Vaše práva aktivně nekontrolují #

Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) ani Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nekontrolují, zda podaná přihláška ochranné známky zasahuje do práv vlastníků starších ochranných známek. Úřady Vás ani na konkurenční přihlášku ochranné známky neupozorní. Může se tak jednoduše stát, že si někdo zaregistruje shodnou či podobnou ochrannou známku s tou Vaší.

Pokud se včas nedozvíte konfliktní přihlášce ochranné známky, nemůžete proti ní podat námitky, takže nezabráníte jejímu zápisu jako ochranné známky. Musíte tak podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Po celou dobu tohoto řízení, které může trvat i několik let, je však konfliktní ochranná známka platně zaregistrovaná.

Sledovat rejstříky lze ručně či automatizovaně #

Nezbývá než rejstříky ochranných známek aktivně sledovat, což lze dělat ručně či automatizovaně pomocí specializovaných softwarových nástrojů. Abyste si dokázali představit náročnost ručního vyhledávání v rejstřících ochranných známek, podívejte se na tyto statistiky:

  • V roce 2020 EUIPO přijal 177 tisíc přihlášek ochranných známek. Tedy v průměru více než 484 přihlášek denně.
  • ÚPV v roce 2020 obdržel 7,7 tisíc přihlášek národních ochranných známek. Tedy v průměru více než 21 přihlášek denně.

Dále je třeba hlídat mezinárodní přihlášky ochranných známek podávané u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Jednoznačně proto doporučuji tuto práci přenechat strojům a odborníkům.

Denně je na území ČR podáno více než 500 přihlášek ochranných známek.

Automatizovaný monitoring pomocí určených vyhledávacích kritérií vyhledává nejen shodné, ale též podobné přihlášky ochranných známek. Zvládá vyhledávat slovní i grafické prvky. Výstupy pak kontroluje odborník, který Vám pak pravidelně předává report očištění od falešně pozitivních výsledků. Součástí služby jsou i individuální doporučení, jak má klient postupovat (podat námitky, zahájit mimosoudní jednání, nedělat nic apod.).

Pozor na strpění užívání konfliktní ochranné známky #

Pokud budete tolerovat (slovy zákona pokud strpíte) užívání pozdější ochranné známky (ochranné známky přihlášené později než ta Vaše) po dobu 5 let, ztratíte některá práva z ochranné známky.

Vůči pozdější ochranné známce nebudete oprávněni:

  • podat návrh na její prohlášení za neplatnou
  • bránit jejímu dalšímu užívání

Máte zájem o automatizovaný monitoring rejstříků ochranných známek? Ozvěte se mi, pomohu Vám nastavit vyhledávací kritéria.