Právo přednosti

Práva z ochranné známky lze uplatňovat ode dne vzniku práva přednosti. Platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Ochranné známky jsou ovládány principem priority, který by bylo možno přeložit jako kdo dřív přijde, ten dřív mele (anglicky first come first serve).

Klíčovým okamžikem je den vzniku práva přednosti. Vlastník ochranné známky s dřívějším právem přednosti může zabránit v registraci či užívání ochranné známky s pozdějším právem přednosti.

Vznik práva přednosti #

Právo přednosti nejčastěji vzniká v den podání přihlášky ochranné známky. Přihláška však musí obsahovat všechny podstatné náležitosti a správní poplatek musí být zaplacen včas.

Pokud však přihláška ochranné známky neobsahuje všechny podstatné náležitosti (např. identifikace přihlašovatele, seznam výrobků a služeb či vyobrazení ochranné známky), právo přednosti nevznike již podáním přihlášky, ale až dnem doplnění poslední chybějící podstatné náležitosti.

Kromě podstatných náležitostí je k zachování práva přednosti potřeba včas zaplatit správní poplatek za podání přihlášky.

Ke vzniku práva přednosti je tedy nutné:

  • podat přihlášku ochranné známky obsahující všechny podstatné náležitosti
  • zaplatit správní poplatek včas

Právo přednosti z dřívější přihlášky #

Za splnění určitých podmínek lze právo přednosti nárokovat z dřívější přihlášky ochranné známky. Mezi tyto podmínky patří především:

  • uplatnění práva přednosti již v přihlášce ochranné známky
  • mezi podáním první přihlášky a přihlášky, u které je nárokovaná priorita, neuplynulo více než 6 měsíců
  • u první přihlášky a přihlášky, u které je nárokovaná priorita, je shodný přihlašovatel, označení a seznam výrobků a služeb
  • stát, ve kterém je priorita nárokována, je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy či členským státem Světové obchodní organizace

Prioritní lhůta v déle 6 měsíců umožňuje přihlašovateli, aby si zachoval právo přednosti původní přihlášky i pro přihlášku následnou.

Podáte-li tedy 1. 1. 2021 ochrannou známku v ČR, máte do 1. 7. 2021 možnost podat přihlášku totožné ochranné známky v jiném státě, který je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy či členským státem Světové obchodní organizace. Pokud se ve lhůtě do 1. 7. 2021 rozhodnete např. podat přihlášku ochranné známky např. v EU či Číně, bude mít tato přihláška právo priority ke dni 1. 1. 2021.

Toto je důležité z toho důvodu, že např. 15. 1. 2021 si v EU či Číně mohl někdo podat přihlášku totožné ochranné známky. Pokud byste nevyužili prioritní lhůtu nebo byste podali svou přihlášku v EU či Číně po 1. 7. 2021, byli byste předběhnuti přihláškou ze dne 15. 1. 2021 a nemohli byste si tak v Číně svou ochrannou známku registrovat.

Velmi obvyklý postup je registrace české ochranné známky či ochranné známky EU a následné rozšíření ochrany na další požadovaná území v rámci 6měsíční prioritní lhůty. Tato prioritní lhůta umožňuje přihlašovateli, aby si zachoval právo přednosti původní přihlášky i pro přihlášku následnou.

Potřebujete poradit s uplatněním práva přednosti? Ozvěte se mi, pomohu Vám.