Druhy ochranných známek

Výběr druhu ochranné známky velmi ovlivňuje rozsah ochrany.

Základní druhy ochranných známek jsou:

 • slovní,
 • obrazová,
 • 3D,
 • tvořená barvou či
 • zvuková.

Níže jsou blíže popsány rozdíly a výhody a nevýhody nejčastěji přihlašovaných druhů ochranných známek, a to slovní a obrazové ochranné známky.

Slovní ochranná známka #

Slovní ochranná známka poskytuje nejširší ochranu slovnímu prvku Vaší značky. Veškerá ochrana je soustředěna právě na tento slovní prvek.

Výhody:

 • nejširší ochrana slovního prvku
 • ochranná známka chrání slovní prvek v jakémkoliv grafickém ztvárnění

Nevýhody:

 • nechrání obrazové prvky značky
 • vyšší nároky na rozlišovací způsobilost slovního prvku
 • větší riziko zásahu do starších práv (zejména práv vlastníků starších ochranných známek)

 

Obrazová ochranná známka #

Slovní ochranná známka poskytuje ochranu konkrétnímu vyobrazení Vaší značky. Toto může zahrnovat jak slovní, tak obrazové prvky.

Výhody:

 • ochrana jak slovních, tak obrazových prvků
 • nižší nároky na rozlišovací způsobilost značky
 • nižší riziko zásahu do starších práv (zejména práv vlastníků starších ochranných známek)

Nevýhody:

 • nižší ochrana slovního prvku
 • nutnost užívat značku v podobě, v jaké je zapsána jako ochranná známka

Nejste si jistí, jaký druh ochranné známky je pro Vás nejvhodnější? Ozvěte se mi, probereme to a vybereme ten druh, který Vám zajistí co nejširší ochranu.