Představení příručky Finito

Značka je často nejcennějším aktivem podnikatele. Denně ji budujete. Sílí s každým kliknutím na Váš web, uzavřeným obchodem či předanou referencí o Vás. Díky ní si zákazníci Vaše výrobky či služby spojují právě s Vámi. Pokud konkurence užívá podobnou či dokonce shodnou značku, využívá Vaše úsilí a může Vám přetahovat zákazníky nebo kazit pověst. V nejhorším případě si konkurent zaregistruje ochrannou známku na Vaši značku a vyzve Vás, abyste ji přestali užívat.

K ochraně značky slouží ochranná známka. Díky ní získáte výlučné oprávnění užívat značku pro konkrétní výrobky či služby. Komukoliv, kdo by užíval zaměnitelnou či shodnou značku pro dané výrobky či služby, můžete toto užívání zakázat.

Pokud se však podcení příprava, má ochranná známka hodnotu papíru, na kterém Vám dojde certifikát o zápisu. Abyste přípravu nepodcenili, je třeba mít zkušenosti či alespoň relevantní zdroj informací.

Členové INPARTNERS GROUP se denně starají o portfolio více než 3000 ochranných známek registrovaných po celém světě. Denně připravujeme přihlášky, zastupujeme klienty v námitkových řízeních, podáváme návrhy na neplatnost ochranných známek či známková práva našich klientů hájíme před soudy.

Na základě nabytých zkušeností ze všech přihlašovacích, námitkových či zrušovacích řízení, soudních sporů či trestních řízení jsem vytvořil tuto příručku Finito. Jejím cílem je poskytnout Vám přehledné a srozumitelné informace pro to, aby Vám Vaše ochranná známka co nejlépe sloužila. Dozvíte se o celém životním cyklu ochranné známky od přípravy přihlášky, přes registrační řízení až po dobu po registraci Vaší ochranné známky.

Nenašli jste řešení svého problému? Nebo se chcete jen na něco zeptat? Zavolejte či napište mi, rád to s Vámi proberu.

 

Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát

Člen sítě INPARTNERS GROUP

 

Právní upozornění

Primárním účelem této příručky je poskytnout čtenáři srozumitelné informace o relativně složitém a komplexním právním institutu, kterým je ochranná známka. Pro naplnění tohoto účelu jsem musel nutně některé informace zjednodušit a některé vztahy vypustit. Snažil jsem se, abych při procesu zjednodušení zachoval co nejvíce informací. Nicméně si Vás dovoluji upozornit, že tuto příručku nelze považovat za právní poradenství a že nenahrazuje konzultaci s odborníkem o konkrétním právním problému. Doporučuji Vám proto konzultovat zamýšlené kroky s advokátem či patentovým zástupcem.