Seznam výrobků a služeb

Ochranná známka chrání konkrétní výrobky a služby. Jejich seznam nelze po podání přihlášky rozšiřovat. Pojďme se podívat, jak seznam vytvořit.

Registrovaná ochranná známka umožňuje vlastníkovi zakázat užívání shodného či podobného označení pro shodné či podobné výrobky či služby. Rozsah ochrany z ochranné známky je dán územím, podobou ochranné známky a seznamem výrobků a služeb.

Seznam výrobků a služeb tak představuje jeden ze tří nejdůležitějších parametrů ochranné známky.

Základní východiska tvorby seznamu výrobků a služeb #

Při tvorbě seznamu výrobků a služeb je třeba vycházet z následujícího:

  • seznam nelze dodatečně rozšiřovat
  • čím širší seznam, čím širší ochrana
  • čím širší seznam, tím větší riziko zásahu do starších práv
  • čím více tříd, tím dražší je přihláška

Po podání přihlášky nelze seznam výrobků a služeb rozšiřovat. Můžete jej pouze omezovat.

Třídy výrobků a služeb #

Veškeré možné výrobky a služby jsou pro účely ochranných známek roztřízeny do 45 tříd.

Třídy 1 až 34 jsou určené pro výrobky. Třídy 35 až 45 pro služby.

Počet tříd má vliv na výši správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky. V rámci jedné třídy lze přihlásit neomezený počet výrobků či služeb, které do ní spadají.

Česká republika

V ČR jsou v základním poplatku obsaženy tři třídy. Za každou další se platí 500 Kč.

Evropská unie

V EU je v základním poplatku obsažena jedna třída. Za druhou se platí EUR 50, za třetí a každou další EUR 150.

Požadavky na specifikaci a zatřídění #

Jasnost a určitost #

Specifikace (pojmenování) výrobku či služby musí být jasná a určitá.

Neurčitou specifikací výrobku je např. pojem stroje ve tř. 7. Pod tento pojem totiž spadají např. zemědělské stroje, stroje na zpracování platů či dojicí stroje.

Neurčitou specifikací služby je např. pojem opravy ve tř. 37. Pod tento pojem totiž spadají např. opravy obuvi či opravy počítačového hardware.

Správný výběr třídy #

Každý výrobek či služba spadá do konkrétní třídy. Např. právní služby spadají do tř. 45. Pokud jsou v přihlášce právní služby uvedeny v jiné třídě, úřad přihlašovatele vyzve k nápravě.

Kromě nutnosti řešit tuto nesrovnalost může mít nesprávný výběr třídy za následek i zvýšení nákladů na přihlášku. Pokud totiž přihláška neobsahovala třídu, do které má být výrobek či služba správně zatříděna, musí přihlašovatel obvykle doplatit poplatek za další třídu, nebo příslušný výrobek či službu z přihlášky vypustit.

Máte potíže s tvorbou seznamu výrobků a služeb? Ozvěte se mi, pomohu Vám s jeho přípravou.