6 důvodů proč registrovat ochrannou známku

1. Získáte monopol na vaši značku #

Ochranná známka Vám umožňuje komukoliv zakázat užívat shodné či podobné označení pro shodné či podobné výrobky či služby. Nebojte se, že byste na vymáhání svých práv byli sami. V zádech totiž máte Úřad průmyslového vlastnictví, ČOI, soudy, celníky a dokonce i policii a státní zástupce. Všechny tyto orgány můžete při uplatňování vašich práv využít.

2. Nikdo vám vaši značku nemůže vzít #

Bez ochranné známky riskujete, že si konkurence či někdo jiný (úmyslně či náhodně) zaregistruje vaši značku před Vámi. Nejen, že vy si již tuto značku nemůžete zaregistrovat, vlastník ochranné známky vás dokonce může vyzvat, abyste upustili od užívání Vaší značky. To znamená na webu, reklamních materiálech, polepech aut, prostě kdekoliv.

Pokud nebudete mít dostatek důkazů o kvalitě a kvantitě užívání vaší značky před podáním přihlášky konkurenční ochranné známky, spor prohrajete a čeká vás nákladný rebranding.

O tom, jak se nám podařilo zachránit klientovu značku před únosem a kolik to stálo peněz a času, se můžete dočíst v sekci Případové studie.

3. Zvýšíte hodnotu vašeho podnikání #

Ochranná známka je nehmotným aktivem, které lze ocenit penězi. Čím je Vaše značka známější, tím cennější je i ochranná známka. S ochrannou známkou můžete nakládat jako s jakýmkoliv jiným nehmotným majetkem, lze ji licencovat, dát do zástavy, vložit do základního kapitálu společnosti či prodat. Ochranná známka se dědí.

Nezapsanou značku nemůžete jednotlivě převést. Přechází totiž jen s převodem celého Vašeho podnikání. Dispozice s nezapsanou značkou je velmi komplikovaná.

Uvažujete-li o tom, že by do vašeho podnikání měl vstoupit investor, bude ochrana vašeho duševního vlastnictví a značky jedním z prvních témat diskuze.

4. Zvýšíte prestiž vaší značky #

Registrací ochranné známky dáváte svým zákazníkům i konkurentům jasnou zprávu, že to s Vaším byznysem myslíte vážně. Spolu s ochrannou známkou můžete užívat symbol ®, takže takhle novina nezapadne.

5. Budete mít jednodušší pozici ve sporech #

Právo poskytuje jistou míru ochrany i nezapsaným označením. Avšak abyste tuto ochranu mohli využít, musíte u soudu či ve správních řízeních prokazovat určitou míru kvality a kvantity užívání. Toto zvyšuje náklady na vedení sporu i riziko neúspěchu. Ne všichni totiž této míry dosahují a i ti, kteří ano, o tom často nemají dostatečné důkazy.

Pozice vlastníka ochranné známky je mnohem lepší, v zásadě mu stačí předložit výpis z rejstříku ochranných známek. Vlastník ochranné známky má navíc k dispozici více právních nástrojů ochrany. Například zákon o vymáhání průmyslových práv umožňuje, aby se místo složitého prokazování výše škody domáhal dvojnásobku obvyklé licenční odměny.

6. Ochranná známka je navždy #

Ochranná známka platí 10 let. Na rozdíl od patentu ji ale lze bez omezení obnovovat. Nejstarší stále platná ochranná známka zapsaná v rejstříku ochranných známek ČR byla přihlášena v roce 1859.

Pořád si nejste jistí, zda je ochranná známka pro Vás to pravé ořechové? Ozvěte se mi, vše spolu probereme.