Kontrola práv ke značce

Než se pustíte do přihlašování, ujistěte se, že Vaše značka je skutečně Vaše.

Pokud jste si Vaší značku nevytvořili Vy sami, může k ní mít práva její autor. Díky těmto právům Vám může zabránit v její registraci jako ochranné známky. Nebo již registrovanou ochrannou známku zneplatnit.

Pozor na autorská práva #

Tento problém se týká především log. Logo totiž většinou bude autorským dílem, ke kterému jeho autorovi vznikají autorská práva (grafikovi, reklamní agentuře či Vašemu kamarádovi). Autorské právo se může dostat do konfliktu s právem známkovým.

Před podáním přihlášky ochranné známky se ujistěte, že ke značce máte náležitá (především autorská) práva. Hrozí zamítnutí přihlášky nebo zneplatnění již registrované ochranné známky.

Osoba oprávněná z autorských práv se může domáhat nároků z autorského práva (náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, ukončení užívání značky apod.). Podání přihlášky či následné užívání ochranné známky je totiž též užitím autorského díla.

Řešením je smlouva #

Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším řešením většiny právních problémů je kvalitní smlouva. Kvalitní neznamená dlouhá, drahá nebo složitá, ale taková, že obsahuje vše podstatné.
S autorem vašeho loga proto uzavřete licenční smlouvu, která Vám poskytne oprávnění logo užívat, vč. oprávnění logo registrovat jako ochrannou známku.

Co si sjednat v licenční smlouvě s autorem loga? #

Kromě oprávnění užívat logo doporučuji ve smlouvě upravit toto:

  • závazek autora neužívat Vaše logo nesmí užít jako podklad pro jiná loga,
  • prohlášení autora, že je oprávněn Vám poskytnout práva k logu (tj. že je jeho autorem),
  • souhlas autora se změnou loga.

Kvalitní grafik se pozná i podle toho, že se nebude zdráhat výše popsanou licenční smlouvu uzavřít. Uvědomte si, že si za své peníze nekupujete jen samotné logo, ale též příslušná práva k němu.

Čím dříve začnete otázku licenční smlouvy s grafikem řešit, tím lépe. Rozhodně doporučuji licenční smlouvu uzavřít ještě před jakoukoliv (byť i zálohovou) platbou.

Chcete-li mít ohledně práv ke své značce jistotu, ozvěte se mi, smlouvu Vám rád připravím.