Výběr značky k registraci

Výběr značky k registraci má zásadní význam jak pro přihlašovací řízení, tak pro sílu práv plynoucích z ochranné známky.

Prvním krokem při přípravě přihlášky ochranné známky by měl být výběr značky, kterou zamýšlíte ochránit.

Ochranná známka slouží k ochraně názvu výrobku či služby. Tento název může být shodný s názvem Vaší společnosti (např. Volkswagen), nebo může jít o název konkrétního produktu (Arteon).

Doporučujeme se vyhnout popisným (financial services pro finanční poradenství), druhovým (ledová čokoláda pro mléčné výrobky) či pochvalným označením (maxi, super, nejlepší).

Naopak lepší pozici pro přihlašovací řízení i následnou sílu práv z registrované ochranné známky bude mít nápadité a originální označení (např. Adidas pro oblečení, Alza pro elektroniku či Notino pro parfémy).

Větší ochranu zajišťují nápadité a originální ochranné známky oproti těm popisným či běžným.

Vyhněte se zamítnutí přihlášky #

Kromě formálních náležitostí přihlášky zkoumají úřady průmyslového vlastnictví též věcné podmínky zápisu. Tyto důvody je samozřejmě třeba zohlednit při výběru označení.

Věcné podmínky zápisu #

Úřad Vaši přihlášku ochranné známky zamítne, pokud

  • není schopna odlišit Vaše výrobky od konkurence (absence rozlišovací způsobilosti)
  • je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem (např. vulgární označení)
  • obsahuje klamavé označení (např. slovo „advokátní“ pro osobu nezapsanou v seznamu advokátů)
  • obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty (např. náboženský symbol)
  • obsahuje erb, vlajku či jiný znak státní svrchovanosti

Starší práva #

Pozor je třeba si dát též na tzv. starší práva. Jde o práva třetích stran vzniklá přede dnem podání Vaší přihlášky. Osoby se staršími právy mohou proti Vaší přihlášce podat námitky. Nejčastěji půjde o práva vlastníků starších ochranných známek.

Proti přihlášce ochranné známky mohou vystoupit i

  • vlastníci jiných práv z průmyslového vlastnictví (typicky vlastníci průmyslových vzorů)
  • podnikatelé, kteří mají zapsanou obchodní firmu v obchodním rejstříku (typicky s.r.o., a.s. a družstva)

Aby to ale nebylo tak jednoduché, Vaší přihlášce mohou úspěšně zabránit i ti, kteří nemají žádné registrované právo. Půjde o

  • uživatele nezapsaných označení
  • osoby s autorskými právy
  • fyzické osoby, jejichž osobnost je přihláškou dotčena

Správný výběr značky k registraci je klíčový. Nevíte-li si s výběrem rady, ozvěte se mi, rád s Vámi vše proberu a poradím Vám.