Základní parametry ochranné známky

Pravidlo „Dvakrát měř, jednou řež.“ platí i při registraci ochranné známky.

Přípravě přihlášky je třeba věnovat náležitou pozornost. Pokud přípravu podceníte, hrozí, že časová i finanční investice do pokusu registrovat ochrannou známku přijdou vniveč.
Základní parametry ochranné známky jsou tyto

Více se o jednotlivých parametrech dozvíte v následujících kapitolách.